Problemer med samvær? Få en familieadvokat i tale

Hvis du og din nu tidligere ægtefælle kan blive enige om, hvem der er bopælsforælder, hvem der er samværsforælder, og hvornår sidstnævnte har samvær med det fælles barn, er alt fryd og gammen. Sådan er virkeligheden dog ikke for mange forældre, som fx har været gennem en heftig skilsmisse og gerne så, den tidligere ægtefælle intet har at gøre med barnet. Her kan en familie advokat hjælpe.

Hav en familie advokat, når tingene går skævt

Helt specifikt er det en familie advokat, der er den rette person at tage fat i, hvis forsøg på at få en samværsordning i Familieretshuset på plads har slået fejl. Find jeres familie advokat her på websiden samvaersadvokaten.dk. For med kontakt til en dygtig familie advokat kan du nå langt, hvad gælder at stoppe en forælder i at udøve samværschikane – altså i uberettiget at nægte samvær med barnet.

Hvad sker der, når en forælder nægter samvær?

Tidligere har samværschikane bizart nok været et effektivt redskab til at sikre, at den chikanerende forælder blev bopælsforælder. Det har været tilfældet ud fra den logik, at barnet blev tæt knyttet til forælderen, der udøvede samværschikane, hvorimod barnets relation til ofret for chikanen jo blev svækket, fordi barnet aldrig så denne forælder. På det seneste er der kommet nye boller på suppen.

Oplever du samværschikane? Få hjælp fra en advokat

For en 2020-dom fra Højesteret – der skaber præcedens for, hvordan byretter mv. skal fælde dom i lignende situationer fremover – slår fast, at forældre har pligt til at samarbejde. I den konkrete sag endte den forælder, der var offer for samværschikane og indstillet på at samarbejde, med at være ene om at have forældremyndighed. Oplever du samværschikane, har du givetvis retten på din side.

Kontakt en advokat, hvis du føler dig lost. Så ved du, hvad dine – og barnets – rettigheder er.