Lønsikring hjælper dig økonomisk hvis du bliver syg

loensikring-koebstaedernes-foraelder

Lønsikring kan hjælpe dig økonomisk, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs. Det er en mulighed for at supplere dine dagpenge med op til 90 % af din bruttoløn, hvis du mister dit job.

Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs og har tegnet en Lønsikring udbetales erstatningen månedsvis bagud. Du kan få udbetalt erstatning i op til 12 måneder. Den månedlige erstatning kan udgøre op til 90 % af din bruttoløn, mens du er i arbejde. Beløbet afhænger af det valg, du har truffet i forbindelse med tegning af forsikringen, og vil fremgå af din forsikringspolice. Der er en karensperiode på 6 måneder fra forsikringen træder i kraft.

Fordele ved lønsikring

  • Du får op til 90 % af din tidligere bruttoløn i op til 12 måneder
  • De penge du får fra Lønsikring, skal ikke modregnes i dine dagpenge
  • Du kan trække dine indbetalinger til Lønsikring fra i skat

Kun nogle lønsikringer dækker, hvis du bliver fyret under sygdom, eller hvis du bliver syg eller kommer til skade, mens du er arbejdsløs. Du kan godt få både sygedagpenge fra kommunen og udbetalinger fra din lønsikring. Du skal blot sørge for at vælge en lønsikring, som også dækker, hvis du bliver opsagt, mens du er syg.

Hvor mange sygedage må man have?

Hvor mange sygedage du må have, før din arbejdsgiver har ret til at opsige dig, afhænger af din ansættelseskontrakt. Er du offentligt ansat, er der som udgangspunkt ingen max-grænse for, hvor mange sygedage, du må have. Til gengæld bruger mange private arbejdsgivere en regel, der kaldes 120-dages reglen. Den siger i bund og grund, at arbejdsgiveren kan opsige sin medarbejder med forkortet varsel, hvis denne har været sygemeldt mindst 120 dage i løbet af et år.

Hvad er reglerne for lønsikring ved egen opsigelse?

Som udgangspunkt dækker din lønsikring kun, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs og altså ikke ved egen opsigelse. Derfor vil du heller ikke være dækket, hvis du opsiger din stilling, mens du er sygemeldt.

Hvad er reglerne, hvis man bliver syg, mens man er arbejdsløs?

Nogle lønsikringer, bl.a. Købstædernes, dækker også, hvis du bliver syg eller kommer til skade, mens du er arbejdsløs. I det tilfælde vil du gå fra dagpenge til sygedagpenge, men fortsat få udbetalt din Lønsikring oveni.