Hvornår kan man komme på udgang fra fængslet?

Udgang fra fængslet

Som indsat i et fængsel i Danmark, er der som regel mulighed for at komme på udgang. Det kan man dog kun få lov til, hvis det vurderes, at der ikke er risiko for, at man vil forsøge at flygte, begå ny kriminalitet eller på anden vis misbruge udgangen.

Derudover er det ikke altid muligt at komme på uledsaget udgang. Her vil det i stedet være muligt at komme på ledsaget udgang, hvilket betyder, at en ansat fra fængslet skal med.

Hvornår man har mulighed for at søge om udgang fra fængslet, afhænger af flere ting. Blandt andet afhænger det af, om man afsoner sin straf i et åbent eller lukket fængsel, da der gælder forskellige regler for de to institutioner.

Lettest at få udgang i åbne fængsel

Afsoner man sin straf i et åbent fængsel, vil det som regel være muligt at få udgang til besøg hos familie efter 30 dages ophold. Det er dog ikke altid, at dette kan tillades, og netop derfor er det et krav, at man søger om det.

Er man blevet idømt en straf på mere end 2,5 års fængsel, og man ikke har været på fri fod mellem dom og afsoning, er det et krav, at 1/6 af straffen er blevet afsonet, før man kan komme på udgang.

Dette vidner om, at der ikke stilles specielt høje krav til at få udgang fra et åbent fængsel. Hvis du har planer om at søge om uledsaget udgang, så læs mere, inden du gør det. Det er nemlig en god idé at være godt forberedt.

Ikke lige så let i et lukket fængsel

Afsoner man i et lukket fængsel eller et arresthus, skal man have afsonet mindst 1/4 af sin straf, før man kan få udgang. Hertil skal der også være gået 10 uger fra indsættelsen, mens det også kræves, at den indsatte har opholdt sig min. 7 uger i institutionen.

Er der tale om en straf på mellem 5 og 8 år, vil det tidligst være muligt at blive godkendt til uledsaget udgang, når en tredjedel af straffen er afsonet.

Hvis man er blevet idømt en straf på 8 år eller længere, er det vanskeligt at få ledsaget udgang. Det kan man nemlig typisk få, når en tredjedel af straffen er afsonet, mens uledsaget udgang ikke kan gives, før halvdelen af straffen er afsonet.

Få hjælp til at søge om udgang af en advokat

Har du i sinde at søge om udgang fra fængslet? I så fald er det en god idé at få hjælp af en advokat. Får du en dygtig advokat til at hjælpe dig, er der nemlig bedre chancer for, at du får godkendt din ansøgning – uanset om det er ledsaget eller uledsaget udgang.

Der findes flere advokater, der har speciale i at håndtere denne type sager. Har du planer om at overlade det til en advokat, er det derfor oplagt at vælge en af disse. Det medfører nemlig, at du har bedre chancer for at få godkendt din ansøgning.