Gør sproget til en leg

Vores sprog er uhyre vigtigt. Det er vigtigt for vores identitet og hele vores sociale virke. Uden sprog kan vi ikke kommunikere og uden kommunikation er vi overladt til en meget ensidig og ofte ensom tilværelse. Det er derfor meget afgørende, at der er fokus på børns sprog, fra de er helt små. Ved at lege sproget ind, se Ciha.dk, opnås typisk en rigtig god oplevelse for barnet og giver samtidig en tættere og mere nærværende relation til den voksne. At kunne mærke, vise og udtrykke ved hjælp af sprog er en gave og er medvirkende til at give barnet en positiv udvikling

Kommunikation

Kommunikation er meget mere end det talte sprog. Det er ligeså vel den skriftlige kommunikation og den kommunikation dine bevægelser og mimik udtrykker. Samtidig er sproget med til at give dit barn de bedste forudsætninger i livet. Det være sig en bedre skolegang og senere hen et bedre arbejdsliv. Men også et bedre socialt liv, hvor sproget giver adgang til et univers af følelser, udtryksformer og samvær.

Tidlig indsats

Ved at lære vores børn at kommunikere, giver vi dem en gave for livet. Det starter allerede, når de er helt spæde og den vigtige øjenkontakt øves.  En tidlig indsats gør tingene meget nemmere. Jo tidligere børn lærer at udtrykke sig og på sigt få et forståeligt sprog, des hurtigere bliver det en helt naturlig del af livet.

Giv aldrig op

Det kan være et langt sejt træk at blive ved med at øve med sit barn, særligt hvis barnet har sprogudfordringer. Men det er netop i sådanne tilfælde, at det er så vigtigt at blive ved. Det er forældrenes, samt øvrige voksenkontakters ansvar, at barnet får de bedste forudsætninger for at tilegne sig sprogkundskaber. Så giv ikke op, selvom der er dårlige dage. Hver dag er en ny mulighed for at lære lidt mere og med spillene fra Ciha.dk får du god inspiration til at lege sproget ind og mange forskellige vinkler til at gøre det. Måske skal I lede efter ting med lommelygter, synge eller lege med magneter. Der er masser af muligheder og i barnets verden vil det alene opfattes som leg og fuld opmærksomhed fra mor og far. Så det er udelukkende positiv samspil samtidig med, at læringen sniges ind af bagvejen. Resultaterne taler for sig selv og når man oplever, at barnets sprog udvikler sig, er det det hele værd.