Få en god overgang mellem børnehave og skole

At starte i skole er en stor forandring for alle børn. De flytter fra et trygt sted i børnehaven, hvor de kender til rammerne og børnene de er sammen med, til et sted, hvor de er blandt de yngste og måske kender de slet ikke deres klassekammerater. Det kan være skræmmende for dem, men også dig som forælder. Derfor er det vigtigt at få skabt en god overgang for dit barn fra børnehave til skole. Læs med i denne artikel om, hvordan du får skabt en god overgang for dit barn i forhold til skolegang.  

Begynd tidligt at snakke om skole 

Du kan begynde at tale om skolen med dit barn et par måneder, før han eller hun skal begynde. Det vil hjælpe dem til at forstå, hvad der skal ske, og vænne dem til tanken. Forklar, at de skal et nyt sted hen med nye venner og lærere. Vis dem billeder af skolebygningen og området, hvis du har nogen. I kan sågar besøge skolen, så dit barn kan se områderne, hvor de skal gå og lære stedet bedre at kende. Opmuntre dit barn til at interessere sig for de forskellige aspekter af skolelivet. Det kan være valget af penalhus, skoletaske og måske noget nyt skoletøj, som de skal have på. Det gør overgangen lidt bedre og måske knapt så intimiderende.  

Involver børnehaven 

Hvis dit barn i øjeblikket går i en børnehave, kan du spørge personalet, om de tilbyder besøg på skolen. Det vil hjælpe dit barn med at blive fortrolig med de nye omgivelser og gøre overgangen mere gnidningsløs. Det kan jo være, at børnehaven laver nogle ture over til skolen, så børnene sammen kan få set deres klasseværelse, skolens faciliteter og eventuelt møde deres nye skolelærer. Skoler prøver for så vidt muligt at involvere børnene i en tidlig alder, så det ikke kommer som en stor omvæltning fra den ene dag til den anden. Det kan jo være, at børnehaven har snakket om hvordan børnene skal placeres i de forskellige klasser. Måske dit barn kommer til at gå i klasse med nogle, som han/hun leger godt med i børnehaven. 

Førskole

De fleste skoler vil tilbyde førskole for børnehavebørn. Det betyder, at dit barn kommer til at gå i skole, før de afslutter børnehaven endeligt og begynder i skole. Det er typisk en periode på tre-fire måneder, hvor barnet kommer til at gå i “skole” i mindre timer ad gangen. Det giver anledning til at dit barn vil føle sig mere hjemme og tilpas i skolen. Det er også en mulighed for dig som forælder til at lære skolen og de mennesker, der arbejder der, at kende. Børnene kommer til at lære hinanden at kende, så det giver en god start på skolelivet. Det er trods alt dem, som dit barn skal gå i klasse med i 9 år frem, så det er godt at starte ud med et godt fundament. Det gør overgangen fra børnehave til skole meget nemmere for dit barn.