Brug for hjælp til at få fuld forældremyndighed?

Kan du og den anden forælder til dit barn ikke blive enige om forældremyndighed, kan I prøve at gå til Familieretshuset. Hvis det ikke virker, må I finde en løsning ved en domstol, der behandler sager om forældremyndighed. Har du brug for advokathjælp til fuld forældremyndighed, hvis den anden forælder ikke lever op til ansvaret, forældremyndighed giver? Så tjek fx hos foraeldremyndighed.dk.

Sager om forældremyndighed kan komme for retten

Sager om forældremyndighed kan fx munde ud i fuld forældremyndighed til én forælder, hvis at en forælder har været voldelig mod barnet eller den anden forælder, eller at en forælder slet og ret er uegnet til at varetage barnets tarv. Har du barn med sådan en forælder, så kan du overveje at søge advokathjælp til fuld forældremyndighed. De hjælper dig ved sager om forældremyndighed i retten.

Hvad betyder det at have fuld forældremyndighed?

Har du fået fuld forældremyndighed, er det ene og alene dig, der har ansvar for at sørge for alle de ting, et barn kræver ift. bl.a. mad, tøj og bolig. Forælderen uden del i forældremyndigheden skal dog stadigvæk betale børnepenge. Har du, fx efter advokathjælp til fuld forældremyndighed, fået denne, er det også dig, som bestemmer barnets bopæl og skole, og du skal beskytte barnet mod alle trusler.

Dækning fra forsikring til advokathjælp til fuld forældremyndighed?

Har du brug for at gå rettens vej, hvad forældremyndighed angår, så skal du lade Familieretshuset sende din sag til familieretten. For det er familieretten, der behandler sager om forældremyndighed. Har du brug for advokathjælp til fuld forældremyndighed, kan du måske få det billigt, hvis du har en forsikring, der kan dække nogle af dine udgifter. Du er ikke nødvendigvis helt alene med regningen.

Find en erfaren og dygtig advokat, som måske kan hjælpe dig med at få fuld forældremyndighed.