Børns motoriske udvikling er vigtig

Børns evne til at kravle, hoppe, gå og løbe afhænger af deres motoriske udvikling. Jo mere barnet kan, jo nemmere kan barnet deltage i lege med de andre børn. Hvis de kan kravle op i en stol og måske spise selv, så styrker det også deres selvtillid.

De børn der har lyst til at bevæge sig, er også de børn der senere i livet har nemmest ved at sjippe, klatre og cykle. Derfor er det godt at understøtte den motoriske udvikling.

Legetøj der udvikler

Der er tre områder, der primært skal udvikles hos små børn. Det handler om balancen, om følesansen og så er det led-og muskelsansen. Børn med god motorik er typisk dem, der bruger deres fysik. De ruller og er mere vilde, mens de børn, der udvikler sig langsommere, er mere stille og typisk ikke deltager i de vilde lege.

Du kan søge efter legetøj, der udvikler børnenes motorik. Som altid, når det er til børn, skal du sikre, det er i de højeste standarder, uden fx Phtalater. Du kan finde bObles legetøj her, det er pænt og støtter motorisk udvikling. Du kender det sikkert allerede fra lægens venteværelse, institutioner eller færgens legerum.

Arven, grunden til at du skal sætte tidligt ind

Det viser sig ofte at de forældre, der selv var sene i motorisk udvikling, oplever det samme hos deres børn. De forældre der ikke var glade for idræt og som ikke viste evner for boldspil. De ser de samme træk hos børnene. Barnet går måske lidt sent, de er sene om at cykle, løber måske tungere og er udenfor i boldspil.

Nogle forældre bærer det med hele livet og bryder sig ikke om fysisk aktivitet i fx arbejdssammenhæng eller til firmafester. Set i det lys er der ekstra god grund til at søge at stimulere dit barn, så den motoriske udvikling styrkes.